Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestracja

Regulamin

REGULAMIN FORUM DYSKUSYJNEGO ABW

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z forum dyskusyjnego udostępnianego na stronie www.abw.gov.pl (zwanego dalej: Forum).
 2. Forum udostępniane jest drogą elektroniczną przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 2A (zwaną dalej: ABW).
 3. Użytkownikiem forum może być osoba zajmująca aktualnie stanowisko pełnomocnika, zastępcy pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, administratora lub inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego (zwana dalej: Użytkownikiem).
 4.  Forum umożliwia Użytkownikom zamieszczanie ich opinii na określony temat oraz poznawanie i komentowanie wypowiedzi innych osób.
 5. ABW nie bierze udziału w dyskusji na Forum, informacje istotne dla użytkowników umieszcza w zakładce Tablica Ogłoszeń.
 6. Każdy odwiedzający stronę Forum po wcześniejszej rejestracji i zalogowaniu się na Forum zgodnie z zasadami określonymi w punktach 7-9 regulaminu, może zapoznać się ze zgromadzonymi tam wypowiedziami (określanymi dalej, jako posty), publikować własne posty i zakładać nowe wątki (czyli rozpoczynać dyskusję na określony temat).
 7.  Każdy korzystający z Forum zobowiązany jest do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.
 8. Do rejestracji niezbędne jest wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego oraz akceptacja niniejszego regulaminu.
 9. Rejestracja następuje po potwierdzeniu prawidłowego działania podanego przez Użytkownika adresu elektronicznego (służącego do logowania się na Forum) oraz zweryfikowaniu danych przez Administratora.
 10. Nazwa Użytkownika (dowolnie wybrany przez niego pseudonim podany w formularzu zgłoszeniowym) stanowi jego identyfikator.
 11.  ABW nie ponosi odpowiedzialności za treść postów, z zastrzeżeniem punktu 13.
 12. Post nie może zawierać:

  a) treści sprzecznych z prawem,

  b) treści sprzecznych z dobrymi obyczajami (w szczególności obraźliwych, wulgarnych),

  c) treści naruszających prawa ABW,

  d) treści naruszających prawa innych osób (w szczególności szerzących nienawiść rasową, obraźliwych dla cudzych uczuć religijnych, godzących w cudzą godność, naruszających cudzą prywatność lub inne dobra osobiste),

  e) treści naruszających zasady współżycia społecznego,

  f) treści reklamowych,

  g) wiadomości przesyłanych łańcuszkowo.

 13. ABW zastrzega sobie prawo do redagowania i/lub usuwania wpisów zawierających treści, o których mowa w punkcie 12.
 14. Moderatorzy czuwają nad przebiegiem dyskusji. Mają prawo usuwać posty sprzeczne z niniejszym regulaminem, a także przenosić wątki pomiędzy poszczególnymi częściami forum.
 15. Użytkownik może zgłosić naruszenie zasad regulaminu drogą mailową na adres forum@abw.gov.pl.
 16. Użytkownik zobowiązany jest poinformować administratora o wszelkich zmianach dotyczących:

  - zmiany miejsca wykonywania pracy na stanowisku pełnomocnika ochrony lub jego zastępcy,
  - odwołania z w/w stanowiska.
 17. Adres IP, z którego został wysłany każdy post jest odnotowywany w celu kontrolowania przestrzegania zasad zawartych w niniejszym regulaminie.
 18. ABW ma prawo blokowania dostępu do Forum Użytkownikom dopuszczającym się naruszeń niniejszego regulaminu.
 19. ABW zastrzega sobie prawo wprowadzania jednostronnych zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Forum.

ZGADZAM SIĘ Z REGULAMINEM FORUM I CHCĘ ZAŁOŻYĆ KONTO

 

Opcje strony

do góry